Regenerace panelového sídliště Kpt. Nálepky

Realizace 2. etapy projektu Regenerace panelového sídliště Kpt. Nálepky byla ukončena.  Město Louny na akci získalo opět dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora bydlení, podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť, tentokrát ve výši 1.919.875,49 Kč.

Číst dál...

Snížení energetické náročnosti budovy Domova pro seniory Louny

Dne 01.03.2012 podal tehdy ještě odbor rozvoje města (dnes odbor správy majetku) dotaci na zateplení Domova pro seniory u Pramene Louny v rámci 35. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, podoblast podpory 3.2.1. – Realizace úspor energie.

Číst dál...

Informace k instalaci dětské skluzavky v areálu Městského koupaliště v Lounech

Dne 28.02.2018 město Louny vypsalo výběrové řízení na nákup a instalaci skluzavky do dětského bazénu na Městské koupaliště v Lounech. V rámci výběrového řízení bylo osloveno 5 firem s tím, že nejvýhodnější nabídku podala společnost GHC Invest, s.r.o. se sídlem v Praze s celkovou cenou 217 195 Kč vč. DPH, s níž byla následně uzavřena kupní smlouva. 

Číst dál...