REKLAMA

Dne 28.02.2018 město Louny vypsalo výběrové řízení na nákup a instalaci skluzavky do dětského bazénu na Městské koupaliště v Lounech. V rámci výběrového řízení bylo osloveno 5 firem s tím, že nejvýhodnější nabídku podala společnost GHC Invest, s.r.o. se sídlem v Praze s celkovou cenou 217 195 Kč vč. DPH, s níž byla následně uzavřena kupní smlouva. 

 

REKLAMA

Termín instalace skluzavky na koupaliště byl stanoven nejpozději do 30.05.2018. Dodavatel dne 23.05.2018 písemně sdělil, že výrobce, se kterým v minulosti opakovaně úspěšně spolupracoval má nečekané zpoždění ve výrobě, které není schopen operativně vyřešit a proto bude skluzavka dodána až koncem měsíce června. V souvislosti s prodlením bude město uplatňovat smluvní pokutu ve výši 897,50 Kč za každý započatý den prodlení.

Město Louny se tímto omlouvá za vzniklé omezení využití dětského bazénu. 

REKLAMA