Realizace 2. etapy projektu Regenerace panelového sídliště Kpt. Nálepky byla ukončena.  Město Louny na akci získalo opět dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora bydlení, podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť, tentokrát ve výši 1.919.875,49 Kč.

 

REKLAMA

Realizaci stavební části provedla firma COLAS CZ, a.s., Praha 9, Vysočany, Ke Klíčovu 191/9 a revitalizaci zeleně – firma "ZAHRADNÍČEK, s.r.o.", Louny, Benátky 369.

Dne 06.02.2014 byla na Ministerstvo pro místní rozvoj odeslána žádost o dotaci na 2. etapu projektu opět z programu Podpora bydlení, podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť .

V rámci této etapy jsou navrženy tyto akce:

Chodník Kpt. Nálepky před čp. 2214 – 2223 – jedná se o celkovou rekonstrukci chodníku vč. nových obrubníků, opěrné zdi a zábradlí a položení chrániček pro nové rozvody veřejného osvětlení.
Oprava komunikace v garážové kolonii v ul. Parašutistů – jedná se o opravu komunikace mezi stávajícími garážemi směrem k výstavišti, která propojí přírodní parkoviště u areálu výstaviště určené pro návštěvníky výstav, tato propoj by měla výrazně ulehčit parkování obyvatel sídliště v době konání výstav.
Revitalizace zeleně Kpt. Nálepky – jedná se o komplexní rozbor stávající zeleně a návrh nových sadových úprav na celém území sídliště. 
Doplnění městského mobiliáře – 3x lavička, 5x odpadkový koš, 2x koš na psí exkrementy.

Celkové náklady akce, zčásti dle vysoutěžených cen a zčásti ještě podle projektových dokumentací, činí 3.523.664 Kč. V případě přiznání dotace by město mohlo získat částku až 2.466.565 Kč.

REKLAMA