REKLAMA

Aktuálně běží nebo se připravuje řada programů, které jsou komplementární s vládou schváleným Národním akčním plánem čistá mobilita a mají jediný cíl: podpořit nákup vozidel na alternativní paliva. Česku navíc hrozí, že nesplní ekologické závazky v dopravě. Na podzim bude například vypsána výzva, v níž bude 150 milionů korun z Národního programu Životní prostředí, a která bude určena pro nákup ekologických vozidel pro kraje, obce a jejich organizace.

Ale při prvním centrálním nákupu až 1500 osobních vozidel pro 12 ministerstev státní správy odhadem za cca 500 milionů korun nebyla letos v technických standardech zapracována zcela žádná povinnost pro nákup vozů na alternativní paliva a vozy mají být výhradně jen na benzin a naftu.

REKLAMA

„Od uzavření Dobrovolné dohody, celých 10 let, stát absolutně neplní svůj závazek nákupu ekologicky čistých vozidel. V roce 2008 státní správa dostala vládou nařízeno během 5 ti let obměnit čtvrtinu vozidel vozových parků za čistá vozidla, ale výsledek byl tristní. Sice obměnila necelých 12 procent za vozidla s vyšší normou Euro, ale přímo na alternativní paliva nakoupila všechna ministerstva a úřady za celých 5 let jen 4 elektromobily, což nečinilo ani půl procenta.

Vláda nyní schválila Národní akční plán pro čistou mobilitu, kde přímo podporuje a to i finančně nákup ekologických vozidel a praxe je nakonec taková, že při prvním centrálním nákupu až 1500 osobních vozidel pro 12 ministerstev opět odsouvá nákup vozů na alternativní paliva za další dva roky. Zatímco v některých státech Evropy se již připravují na zákaz vozidel na tradiční paliva, náš stát připravil nové technické standardy pro současný nákup a není v něm zpracována zcela žádná povinnost pro alternativní paliva,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady Českého plynárenského svazu.

Vláda dala závazek, že do roku 2020 bude mít stát minimálně čtvrtinu vozidel na alternativní pohon. A tak například na podzim chce vypsat výzvu, v níž bude 150 milionů korun z Národního programu Životní prostředí a která bude určena pro kraje, obce a jejich organizace pro nákup vozidel na alternativní paliva. Na pořízení každého ekologického vozu budou moci získat dotaci pravděpodobně 80.000 až 150.000 korun. „Je neuvěřitelné, že v době, kdy celá Evropa veškerými možnými způsoby snižuje emise z dopravy a EU vydává Směrnice pro podporu budování infrastruktury alternativní paliva, při letošním výběrovém řízení našeho státu na centrální meganákup osobních aut pro referenty, náměstky a generální ředitele státních firem se bude jednat o výběrové řízení na stoprocentní nákup vozidel jen na benzinový i naftový pohon,“ dodává Jiří Šimek z ČPS.

REKLAMA