Akademický senát Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem nezvolil na svém středečním volebním zasedání kandidáta na jmenování rektorem univerzity pro funkční období od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2019. Budou nové volby.

Ani ze třetího, resp. čtvrtého kola tajné volby nevzešel kandidát na jmenování rektorem, který by získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů akademického senátu (AS). O tu se, po proběhnutí předchozích kol volby a následném dohodovacím řízení členů AS UJEP, nakonec utkali stávající rektor univerzity René Wokoun a děkan fakulty umění a designu Michal Koleček.

REKLAMA

Vzhledem k tomu, že ani jeden z nich neobdržel potřebný počet 21 hlasů, byla volba ukončena a AS UJEP musí bez zbytečného odkladu vyhlásit nové volby. O post rektora se ucházeli celkem čtyři kandidáti: Martin Balej, František Holešovský a jmenovaní Michal Koleček a René Wokoun.

Více informací o volbě kandidáta na jmenování rektorem UJEP lze najít zde.


Vysočina plná novinek a aktuálních informací

Úspory energie sledujte na EnergyTV

REKLAMA