REKLAMA

OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Po čtyřech dnech skončila na Třebíčsku techno produkce, která se konala v katastru obce Meziříčko. Policisté po celou dobu konání hudební akce dohlíželi v lokalitě na dodržování veřejného pořádku, prováděli hlídkovou činnost, působili preventivně, kontrolovali řidiče a dohlíželi na dopravu. Podařilo se jim zajistit průjezdnou silnici, která slouží jako objízdná trasa a je tak důležitá pro obyvatele okolních obcí, pomohli zraněným účastníkům akce, jejich přítomnost plnila preventivní funkci, a to na úseku dopravy i veřejného pořádku, a odhalili více než desítku řidičů, kteří usedli za volant pod vlivem drog nebo alkoholu a v silničním provozu by tak představovali vážné nebezpečí.

Technoparty, která byla řádně oznámena místně příslušnému obecnímu úřadu, se konala na soukromém pozemku v lokalitě Brázdova mlýna od pátku 10. srpna do pondělního večera 13. srpna. Účastnilo se jí přibližně 1 300 návštěvníků a v lokalitě parkovalo zhruba 350 vozidel. V souvislosti s konáním hudební akce připravili policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina bezpečnostní opatření, do kterého byli nasazeni policisté dopravní, pořádkové, cizinecké i kriminální policie.

REKLAMA

Mezi hlavní úkoly policistů patřilo zajistit průjezdnost silnice, která kolem areálu Brázdova mlýna prochází a je v současné době vzhledem k opravě jiné komunikace využívána jako obousměrná objízdná trasa. Při konání hudebních akcí v této lokalitě se v minulosti stávalo, že jejich účastníci parkovali svá vozidla u silnice, ta byla poté obtížně průjezdná a doprava komplikovaná. „V průběhu celé technoparty se nám podařilo zajistit průjezdnost silnice, na které neparkovalo žádné vozidlo, doprava tak v lokalitě zůstala bezpečná a plynulá,“ řekl velitel bezpečnostního opatření Jan Kostečka.

V lokalitě, kde se technoparty konala, protíná místo s produkcí techno hudby a pozemek určený pro stany i vozidla návštěvníků silnice. Návštěvníci se tak pohybují po vozovce a vzniká riziko pro ně i ostatní účastníky silničního provozu. Přítomnost policistů na příjezdových silnicích působila na řidiče i chodce preventivně a nedošlo ke kolizním situacím.

Dalším úkolem policistů bylo zaměřit se na řidiče a mimo jiné kontrolovat, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo drog. Návštěvníkům akce policisté umožnili před tím, než usednou za volant, podstoupit dechovou zkoušku „nanečisto“ a zjistit tak, zda nejsou pod vlivem alkoholu a mohou bezpečně řídit vozidlo. Zkušební dechové zkoušky se prováděly na stanovištích hlídek v celou hodinu a byl o ně ze strany účastníků akce zájem. Dále policisté prováděli dopravní kontroly, při kterých zastavovali jak přijíždějící vozidla, tak účastníky hudební akce, kteří z technoparty odjížděli. „Během čtyř dnů jsme odhalili více než dvě desítky dopravních přestupků. U jedenácti řidičů jsme při kontrole zjistili, že jsou pod vlivem drog nebo alkoholu, v pěti případech se jednalo o cizince, kterým policisté uložili kauci,“ shrnul Jan Kostečka. Řidiči pod vlivem drog nebo alkoholu již nesměli v další jízdě pokračovat, přišli o řidičské průkazy a zjištěné přestupky policisté dále řeší.

Mezi odhalené řidiče patřil například cizinec, který chtěl v pondělí v noci s vozidlem odjet z lokality Brázdova mlýna zpět do své země, jenže policisté zjistili, že je pod vlivem alkoholu i drog. Před jízdou popíjel alkohol, užil marihuanu, amfetamin a kokain, nejedl a velmi málo spal, v silničním provozu by tak představoval pro ostatní účastníky i sám pro sebe velké nebezpečí.

Mezi další odhalené přestupky na úseku dopravy patřil zejména špatný technický stav vozidla.

V době konání technoparty přijali policisté v nočních hodinách několik oznámení na rušení nočního klidu, provedli příslušné úkony a tyto případy řeší jako podezření na porušení obecně závazné vyhlášky obce, přestupek předají příslušnému správnímu orgánu.

Mezi další přestupky, které policisté řešili, patřila absence dokladů u některých cizinců.

Dále policisté ve dvou případech pomohli účastníkům technoparty, kteří se dostali do špatné situace. Hned první noc utrpěla vážné zranění ruky žena, která si při manipulaci s rozkládací židlí amputovala článek prstu. V sobotu odpoledne se na policejní hlídku obrátil cizinec s tím, že ho uštkl had. Oběma ohroženým lidem policisté poskytli nezbytnou pomoc a přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která ženu i muže odvezla do nemocnice.

V pondělí účastníci technoparty z lokality Brázdova mlýna postupně odjížděli, ve večerních hodinách jich na místě zůstalo kolem šedesáti a parkovalo tam přibližně třicet vozidel. Po deváté hodině večer byla hudební produkce ukončena.

REKLAMA