Ve dnech 19. 7. (čtvrtek) a 20. 7. (pátek) budou agendy odboru správních činností pro občany uzavřeny. V těchto dnech bude probíhat stěhování do náhradních prostor v hlavní budově radnice. Od pondělí 23. 7. najdou občané přepážky jednotlivých agend v budově nám. Svobody 2. Online rezervaci lze provést pouze na termíny do 18. 7. V náhradních prostorách nebude vyvolávací systém používán.

 

REKLAMA

V období od 7. května do 15. října 2018 proběhne rekonstrukce budovy Magistrátu města Teplic na Mírovém náměstí 2970 (budova naproti Domu kultury).

V průběhu stavby město neplánuje omezení provozu jednotlivých agend. Přesto může vlivem stavebních prací dojít k dočasnému výpadku. Největší dopad bude mít přesunutí agend správních činností v prázdninovém období do budovy nám. Svobody 2. V období od 12. července do 29. srpna 2018 najdou občané v horní budově magistrátu agendy cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, evidence vozidel, matriky a evidence obyvatel.

Na webových stránkách města se budou průběžně zveřejňovat informace o omezení a přesunech jednotlivých agend. Rekonstrukce zahrnuje částečné zateplení budovy, vyčištění kamenných obkladů, výměnu oken a skel, výměnu klimatizace, instalaci fotovoltaické elektrárny a další práce.

Rekonstrukci provádí na základě výběrového řízení společnost Subterra, a.s., Praha. Statutární město Teplice za ni zaplatí částku 38 202 845 Kč.

REKLAMA