REKLAMA

Ministerstvo vnitra vyhlásilo druhý ročník soutěže Přívětivý úřad a mostecký magistrát v něm v rámci Ústeckého kraje obsadil třetí místo. Ocenění si vysloužil i dvěma příklady dobré praxe.

Cílem soutěže je mapovat a hodnotit kvalitu a přívětivost služeb nabízených městskými úřady obcí s rozšířenou působností. Do druhého ročníku se dobrovolně zapojilo 165 obcí III. typu včetně jednotlivých městských částí Prahy, tedy plných 73 % z celkového počtu. Ocenění Přívětivý úřad si odnesly vždy tři nejlepší městské úřady v jednotlivých krajích a následně tři nejlepší městské úřady v rámci celé České republiky. V Ústeckém kraji byly jako nejlepší úřady oceněny Litoměřice, Děčín a Most. V celostátním měřítku pak nejlépe uspěly Žďár nad Sázavou, Liberec a Valašské Klobouky.

REKLAMA

Hodnotitelé posuzovali 56 kritérií, která byla rozdělena do pěti hlavních kategorií – dostupnost úřadu pro občany, transparentnost úřadu, komunikace úřadu, řízení kvality ve veřejné správě a další aktivity úřadu. Vedle celkového hodnocení na základě všech kritérií byly identifikovány i příklady dobré praxe, které podle hodnotitelů vyčnívaly nad rámec zjišťovaných skutečností. Mezi příklady dobré praxe ze všech hodnocených 165 úřadů napříč Českem vyzdvihli porotci hned dvě služby mosteckého magistrátu – zadávání veřejných zakázek formou e-aukce a zpřístupňování úřadu i pro neslyšící.

Zdroj: oficiální web města Mostu

REKLAMA