REKLAMA

Výlet do Prahy připravily na první prázdninové pondělí pro děti z pěstounských rodin doprovázející sociální pracovnice Městského úřadu Litoměřice.

 

REKLAMA

Cesta začala na Václavském náměstí. „Děti se seznámily s historickými stavbami Nového města, nakrátko si odpočinuly ve Františkánské zahradě a navštívily vyhlášenou pražskou chlebíčkárnu. U Klementina si prohlédly meteorologickou stanici, která je stěžejní pro měření teploty v celé České republice. Na Starém Městě se od průvodce Lukáše Lva dozvěděly o tajemných místech a legendách. Seznámily se také s tou, která se váže ke stavbě Karlovu mostu,“ charakterizovala program Denisa Dobešová, sociální pracovnice pro doprovázení pěstounů a pokračovala: „Děti navštívily nádvoří Pražského hradu, nahlédly do Chrámu sv. Víta a při zpáteční cestě obdivovaly panoramata Prahy. V průběhu příjemné procházky přes Josefov se dozvěděly o původu čtvrti a prohlédly si tamější synagogy. Průvodce děti seznámil s historií bývalého ghetta a nejstarší synagogou ve střední Evropě, která dle legendy dodnes ukrývá golema.“

Děti si odpočinuly až při zpáteční cestě autobusem, kdy vstřebávaly informace, které se o památkách a jejich legendách dozvěděly. Přejeme jim všichni krásné prázdniny.

REKLAMA