REKLAMA

Bynovské sídliště je třetím sídlištěm, které chce město zrevitalizovat. Poprvé však pro přípravu revitalizace využilo územní studii, která se zabývá zmapováním momentální situace a návrhem řešení vycházející z pečlivého průzkumu mezi obyvateli Bynova.

 

Ateliér re:architekti vytvořil návrh územní studie venkovních prostor mezi domy ve vytýčeném území Bynova. Tu představili vedení města a vysvětlili historickou návaznost na nové řešení. Ateliér vycházel z průzkumu, který v této části města probíhal. Analýza ukázala, co nejvíce obyvatelé Bynova chtějí změnit, co vidí jako největší problém a co se jim nejvíce líbí. „Výstupy architektů jsou velmi zajímavé. Přináší nám spoustu materiálu, s kterým je možné pracovat. Odpovědi na jednotlivé otázky ukazují, že lidé samozřejmě potřebují zvýšit počet parkovacích míst a zlepšit kvalitu chodníků. Ukazují však také, že by lidé chtěli více venkovních prostor vhodných k setkávání se. Jako bolavé místo této lokality pak vesměs všichni jednoznačně vidí objekt a okolí Dukly,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Pro kvalitní zpracování studie bylo nutné znát také názory občanů na dopravu.

REKLAMA

Jednou z otázek bylo také jak často a jakým způsobem se lidé pohybují za prací a kam. Z této informace pak vychází potřeby na případné úpravy stanic městské autobusové dopravy. Komplexní propočty ukázaly například kapacitu autobusů potřebnou k přepravě. Průzkum potvrdil také potenciál změny Kozí dráhy a její přeměny na cyklostezku. Obyvatelé vidí také velký problém v parkování. Dotazníkové šetření ukázalo, že lidé chtějí parkovat přímo u svých domů. Případné budování parkovacího domu by však podle architektů neřešilo situaci, protože lidé jasně odpovídali, že nechtějí akceptovat docházení do parkovacího domu.

Architekti v konceptu návrhu zatím našli způsob, jak navýšit parkovací místa o zhruba 200. „Architekti se zabývali i řekněme resuscitací prostoru Dukly. Je vidět, že se na sídlišti pohybovali a pozorovali každodenní život. Hledali bezpečnější pohyb při přecházení Teplické ulice. Sledovali vytvořené průchody propojující jednotlivé chodníky. Pracují s myšlenkou dovést městskou dopravu do horní části sídliště,“ vysvětlila Marie Blažková. Zpracovaná studie bude představena také veřejnosti v bynovské základní škole a bude sloužit jako podklad pro přípravu projektové dokumentace. Setkání proběhne 16. dubna v 17 hodin.

REKLAMA