Město nebude o prázdninách zahálet, chce se pustit do oprav zanedbaného majetku základních a mateřských škol. Vedení města se totiž zavázalo, že bude opravovat zanedbaný majetek. „Opravovat chceme co nejvíce. Bohužel máme problém se zhotoviteli. V současné době je převis zakázek a prováděcích firem není dostatek,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Pokud se ale podaří získat pro všechny vypsané zakázky zhotovitele, proběhne během prázdnin velké množství rekonstrukcí školských zařízení, za které radnice ze svého rozpočtu zaplatí cca padesát miliónů korun.

 

REKLAMA

Školní rok končí, třídy utichnou, a tak je nejlepší čas pustit se do oprav školních budov. Město jich plánuje hned několik. V Základní škole Na Pěšině by měla začít I. etapa zateplení, v mateřské škole se budou rekonstruovat chodníky, dojde k odvodnění areálu a opravě opěrné zdi. Ve Školní jídelně Sládkova se chystá také zateplení budovy. V červenci se plánuje kompletní rekonstrukce střešního pláště staré budovy Základní školy Míru. Ve staré tělocvičně a dílnách této školy budou vyměněna okna, v nové tělocvičně se opraví podlaha.

Pokud radnice obdrží dotaci, chce upravit zahrady v Mateřský školách Pohraniční a Tylova. Obě školky získají také nové herní prvky. Bez dotace by mělo být provedeno odvlhčení a statické zajištění Mateřské školy v Krásném Studenci.

Základní škola Školní se chystá na opravu střešního pláště a dokončení výměny oken. V havarijním stavu je také vnější schodiště, to by proto mělo být vyměněno. V Mateřské škole v Saské ulici se o prázdninách vymění okna. Stejně tak ve školní družině patřící k Základní škole Kamenická.

Základní školu Na Stráni čeká výměna dlažby v prvním patře a odvlhčení objektu a oprava zpevněných ploch školní družiny Klostermannova.

Dostat by se mělo také na Dům dětí a mládeže na Teplické ulici. Pokud se podaří najít zhotovitele, dočkají se děti rekonstrukce velkého sálu, na kterém se nejen trénuje, ale slouží také pro různé oblíbené společenské akce.

REKLAMA