Až šestnáct nových asistentů prevence kriminality bude v rámci Operačního programu Zaměstnanost pomáhat městským strážníkům v jejich práci. „Město zaměstnáním asistentů podpoří zaměstnanost a zároveň přispěje ke zvýšení pocitu bezpečí obyvatel ve městě. Asistenti prevence kriminality pomáhají strážníkům již od roku 2008 a výsledky jejich práce jsou po celou dobu velmi dobré,” řekl primátor Marek Hrabáč.

 

REKLAMA

Městská policie přijme do roku 2020 ve dvou sedmnáctiměsíčních cyklech až osm osob. “Příležitost zatím využilo šest asistentů, kteří prošli výběrovým řízením, lékařskou prohlídkou a vstupním školením. Seznámili se s obecně závaznými vyhláškami města, s lokalitami Chomutova, naučili se například zastavovat vozidla na přechodech u škol, zúčastnili se školení o základech první pomoci. Absolvovali dvě denní odborná školení v rozsahu požadavků ministerstva vnitra k výkonu povolání asistenta prevence kriminality,” uvedla manažerka projektu Asistenti prevence kriminality Iva Ejim.

Asistenti prevence kriminality mají na starost dohled na bezpečnost žáků při přecházení vozovek na cestě do škol a společně se strážníky zastavování vozidel na exponovaných přechodech u škol a školek, dále dohlížejí na dodržování veřejných vyhlášek, fungují rovněž jako nezúčastněné osoby pro Policii ČR či Celní správu na území města Chomutova, dohlížejí například také na hladký průběh vítání občánků. Spolu se strážníky městské policie se podílejí na zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě a předcházení nežádoucího jednání některých obyvatel.

V lednu letošního roku zjistilo šestadvacet asistentů prevence kriminality celkem 2 086 přestupků. Nejčastěji se týkaly porušení vyhlášky o zákazu pití alkoholu na veřejnosti či o zajištění psa, dále zjišťovali přestupky v dopravě či proti veřejnému pořádku. Jednou z nejčastějších činností asistentů jsou kontroly hřišť. V lednu dětská hřiště kontrolovali celkem ve 2 400 případech.

REKLAMA