REKLAMA

Pro letošní rok město ve spolupráci s městskými organizacemi, Oblastním muzeem v Chomutově a Muzeem československého opevnění z let 1936-1938 Na Kočičáku připravilo řadu akcí, které Chomutovanům připomenou založení republiky i řadu dalších událostí posledních sta let. “Významné výročí protkne již tradiční akce, například Chomutovské slavnosti uspořádáme v duchu první republiky, ale připravíme i řadu samostatných akcí včetně oslav založení republiky v říjnu,” řekl náměstek primátora David Dinda s tím, že město připravuje k oslavám speciální webové stránky, které Chomutovanům nabídnou úplný přehled akcí v Chomutově ke stu letům založení republiky. Oslavy vyvrcholí velkou akcí 28. října na náměstí 1. máje.

 

REKLAMA

Masaryk se už představil   

Prezident Tomáš Garrigue Masaryk v podání člena muzea Na Kočičáku se poprvé v rámci celoročních oslav objevil na akci Rodinného zápolení Deskohrátky. V rámci dalších akcí Rodinného zápolení členové muzea zorganizují bonusovou vědomostní soutěž Co víš o vzniku Československa?, která potrvá do října letošního roku. “Na každé akci budeme mít informační stánek, který bude připomínat výročí 100. let vzniku Československa, a pokaždé si připravíme nové hrané scénky s mnoha překvapeními, které budou poutavou formou připomínat a zobrazovat jak vznik ČSR, tak oslavy vzniku i samotné Československo. Informační stánek bude průběžně doplňován o dobové podklady, plakáty a dokumenty,” popisuje předseda muzea Jiří Piramovský.

Chomutovské slavnosti

Atmosféra první republiky s veškerou zábavou, kterou nabízela. To budou Chomutovské slavnosti, které se uskuteční 12. a 13. května na náměstí 1. máje. V sobotu se bude ochutnávat  pivo pro prezidenta Masaryka, které uvaří chomutovský pivovar, objeví se pouťoví umělci, cirkus Berto, panoptikum, kabaret, medvědář s medvědem, staročeská kapela s peprnými písničkami v podání pražských Čuprbab. ”Pozdních nočních hodinách je nachystán zábavný pořad herců Pavla a Petra Baťkových o historii města, který volně přejde do videomapingu,” říká náměstek Dinda. V neděli budou programu vévodit Živé obrazy na motivy historické cestovní kanceláře Vlast a spol., která diváky zavede do kostelů a městské věže. V parčíku u kašny bude místo pro malé návštěvníky s drobným programem a nevelkým zvěřincem.       

Domeček nachystal talentovou soutěž  

Galavečer Žijeme tady 100 let – Chomutov má talent, na kterém se představí řada dětí, žáků, dospělých, kteří něco umí a kteří prošli castingy, připravilo Středisko volného času Domeček. “Akce volně navazuje na předcházející akci Žijeme tady, jejímž hlavním smyslem bylo ukázat veřejnosti, rodičům, politikům a všem dalším, že je u nás spousta šikovných lidí a organizací, které se jim věnují a pomáhají smysluplně naplňovat volný čas,” řekl ředitel Domečku Milan Märc. Večer inspirovaný známou televizní soutěží se uskuteční 14. června v městském divadle.

Barevná planeta

V rámcifestivalu národnostních měnšin Barevná planeta. který se uskuteční 23.6.,se zapojí menšiny, které hrály významnou roli při vzniku ČSR. Rusínská menšina, včetně folklorního souboru SKEJUŠAN. Německá, kde by měl mimo jiné vystoupit pěvecký sbor ze Saska a taneční soubor v krojích ze Západních Čech. Soubor bojových umění Kraf Maga z Izraele zastoupí židovskou komunitu. Návštěvníci se mohou mimo jiné těšit na romskou cimbálovou skupinu, vietnamský lví tanec, etno hudbu Aneboafro, bubeníky z Chomutova či kapelu Švihadlo.

Netradiční pohled na založení republiky v muzeu

Oblastní muzeum v rámci oslav připravilo své dvě výstavy a jednu výstavu do Chomutova přiveze. Výstava Od pádu orla k českému lvu popisuje vznik Československa na Chomutovsku a pohledu, jak ho vnímali místní obyvatelé. Druhá výstava Velká válka a naše legie se věnuje konci války, podílu československých legií na vzniku republiky a účast místních Čechů v legiích.

Od 1. září do 11. listopadu se uskuteční výstava Od pádu orla k českému lvu.  Výstava se na založení republiky bude dívat očima tehdejších obyvatel Chomutova - Němce Franze Hoffmanna a Čecha Antonína Svobody. “Pokusíme se návštěvníkům nastínit, jak oba chápali skutečnost, že se 28. října 1918 stali občany státu, který se nově objevil na mapě. Seznámíme je s tím, jak v Chomutově tehdy žili, jaké měli problémy a radosti. Dnes si mnoho lidí již neuvědomuje, že v pohraničí žily více než tři miliony obyvatel, kteří nové Československo nevítali, naopak byli zásadně proti němu.  Tento fakt bude výstavou silně rezonovat,” popisuje ředitelka muzea Markéta Prontekerová.  

Výstava Velká válka a naše legie je rozdělena na dvě části, první z nich seznámí návštěvníky s průběhem 1. světové války, neboli Velké války, jak ji původně nazývali naši předci. Návštěvníci se dozvědí příčiny a průběh války a jakou roli v ní hrály české země. “Jeden výstavní panel se bude věnovat i chomutovskému 92. pěšímu pluku, kde bojovala valná většina tehdejších Chomutovanů a který během války utrpěl velké ztráty. A samozřejmě se návštěvník dozví i následky, které tato válka přinesla,” popisuje kurátor muzea Jiří Kopica. Druhá část výstavy bude věnována čs. legionářům, kteří se zapojili do bojů na různých frontách Velké války a kteří buď pocházeli, nebo později žili na Chomutovsku. Zároveň zde bude představena kompletní historie čs. legií, které bojovaly na francouzské, ruské a italské frontě. Výstava bude k vidění od 22. září do 28. října.

Trojici výstav uzavírá expozice Rok 1918 na Ústecku, kterou návštěvníci mohou v muzeu vidět měsíc od 4. října. Výstava popisuje vznik republiky Československé na Ústecku s přihlédnutím k oblastem pozdějšího Ústeckého kraje. Jedná se o putovní výstavu vytvořenou Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně.

Panely vyzdobí náměstí Republikou československou z let 1918 - 1939

Putovní exteriérová výstava v podobě čtrnácti velkoformátových osvětlených panelů, která představí nejvýznamnější milníky Československé republiky v letech 1918 až 1939, zavítá od 3. do 29. října do Chomutova. Vizuálně atraktivní soubor tematických panelů bude o okolnostech vzniku Československé republiky, jejího státního uspořádání, o jejím historickém vývoji, osobnostech i vizích.  

Spisovatelé a lampionový průvod obohatí den před oslavami  

Den před státním svátkem Středisko knihovnických a kulturních služeb ve svých prostorách nabídne především dětem několik akcí přibližujících dění datované rokem 1918.  V prostorách atria, popřípadě v galerii Špejchar se bude konat divadelní představení mapující události předcházející a doprovázející vznik Československé republiky. “Pozvali jsme rovněž autorskou dvojici komiksové knihy Tomáš Garrigue Masaryk očima slečny Alice a mistra Viktora spisovatele a publicistu Tomáše Němečka a ilustrátora Tomáše Chludu, kteří poutavou formou propojující vyprávění s kresbou představí osobnost prezidenta Masaryka,” popisuje ředitelka SKKS Andrea Löblová. Do knihovny zavítá také autorka populárních ilustrovaných knih o historii Lucie Seifertová, která v současnosti pracuje na publikaci odkazující ke stoletému výročí. Tuto novinku představí a pro malé i větší návštěvníky připraví besedu a workshop, při němž si hosté vyzkouší výrobu prostorové knihy.        

V podvečer státního svátku a oslav výročí sto let založení republiky vyvrcholí bonusová akce Rodinného zápolení lampionovým průvodem, v jehož čele pojede samotný T. G. M, a ohňostrojem na bývalém atletickém stadionu.  

Oslava ke 100. výročí vzniku republiky  

Náměstí prvního máje se v rámci vyvrcholení oslav 28. října vrátí do dob kolem roku 1918. Oproti Chomutovským slavnostem bude program trochu vážnější. K vidění budu staré vlajky, plakáty, cedule či reklamy a náměstí se zaplní vojáky i obyčejnými obyvateli z doby vzniku první republiky. “Lidé si budou moci prohlédnout dobový vojenský tábor a dobový život legionářů, rakousko-uherské armády a československých vojáků,” popisuje náměstek primátora David Dinda. K vidění bude i kovárna, polní kuchyně či biograf, ve kterém budou pouštěny kopie dobových snímků o vzniku republiky. Přestože prezident osvoboditel do Chomutova nikdy nezavítal, bude nedílnou součástí programu příjezd T. G. Masaryka do Chomutova a úryvky z jeho dobových projevů,” dodává předseda muzea Na Kočičáku Jiří Piramovský.  

A spousta dalších akcí….

Chomutovské školy v rámci oslav připravují vlastní programy a projektové dny. Středisko volného času Domeček  připravuje projekt Česká vlajka. “Vyzdobíme Domeček symboly české státnosti a vyzveme ostatní školy a organizace, aby se k nám přidaly. Budeme se snažit, aby tato tvorba  byla doprovázena povídáním o významných milnících naší historie, o naší současnosti, o krásách naší země, o tom, na co můžeme být hrdi,” popisuje ředitel Märc. V Domečku zasadí také strom ke 100. letům  republiky. Strom Olgy Havlové se bude sázet v Podkrušnohorském zooparku. Kultura a sport připraví promítání filmů mapujících stoletou historii republiky.  

REKLAMA